Vietnam Time

10/10/2017 4:19:23 PM

Hanoi's Liberation Day in rare photos

(VNF) - Hanoi, October 10th, 1954, was filled with national flags and flowers. It was one of the most glorious days in the country's history, the day marking the withdrawal of the French army, and the arrival of the brave soldiers of the Vietnam People's Army.

Phố Hàng Đào vắng lặng vì lệnh giới nghiêm trước khi bộ đội Việt Minh tiếp quản Thủ đô.

Silent Hang Dao street at curfew before the Vietnam People's Army takes over the capital.

Binh sĩ hai bên tập trung tại chân cầu Long Biên tại thời điểm chuyển giao quyền lực.

Armed forces of the two sides clusters at Long Bien Bridge foot during the transition moment.

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên một nhà dân Thủ đô, ngay dưới đó là một xe lính Pháp chuẩn bị rút khỏi Hà Nội..

National flag waving on a balcony in Hanoi, below it was a tank carries French soldiers who were about to leave the city.

Mừng chiến thắng, những bản nhạc được lính Việt Minh chơi trong niềm hạnh phúc, hân hoan.

Melodies of victory plays by the soldiers of Vietnam People's Army.

Chiếc cổng chào với tên Hồ Chủ Tịch trang trọng được dựng lên đón lính Việt Minh.

The welcome gate displaying President Ho Chi Minh name.

Bức ảnh Hồ Chí Minh được treo trang trọng tại Nhà Hát Lớn Hà Nội sáng ngày 10.10.1954.

President Ho's picture solemnly displays in front of the Hanoi Opera House on the historic morning of October 10th, 1954.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội trong ngày trở về.

Doctor Tran Duy Hung, first Chairman of the People's Committee of Hanoi returns to the city.

 

Smiling faces of soldiers and people in Hanoi on the Liberation Day.

Sau bao nhiêu tháng năm chiến tranh, cuối cùng người dân Thủ đô cũng đã được hưởng trọn niềm hạnh phúc, Hà Nội - hai tiếng thiêng liêng giờ đã thực sự là của chúng ta.

After decades of war, the Hanoi's citizens finally find back their dearest city, the sacred name "Hanoi" is now truly belong to them.

  ( Translated by Phi Yen )
[ Back ]
  •   
  •  

Send comment

Code
Video